Jak zrobić kopię bezpieczeństwa danych (tzw. backup)?

Kopie bezpieczeństwa danych klientów są wykonywane automatycznie raz w tygodniu. Możesz również we własnym zakresie zrobić backup swoich plików.

W tym celu zaloguj się do panelu DirectAdmin (zobacz: Jak zalogować się do panelu DirectAdmin).

W dziale Twoje Konto kliknij Utwórz / Przywróć backup.

directadmin backup

Z listy wybierz kategorie plików, które mają zostać zapisane w kopii zapasowej.

Po utworzeniu backupu plik z zapisanymi danymi pojawi się na liście kopii bezpieczeństwa, skąd możesz go przywrócić. O utworzeniu backupu zostaniesz poinformowany przez pocztę e-mail.

Powrót do kategorii